Naprapat på din bedrift?

Vi vet i dag at den vanligste grunnen til sykemeldinger og uføretrygd er muskel – og leddplager. Statistikk viser at over 50 % av sykefravœr  skyldes muskel og skjelettplager.  Stiv nakke, vonde skuldre, hodepine, musearm, ryggplager e.l. er vanlige arbeidsrelaterte plager som naprapaten kan hjelpe med.

Mange av plagene er oftest helt unødvendige og kan enkelt forebygges og behandles av naprapat. Det er ikke bare en fin gest overfor sine ansatte men også en lønnsom investering for bedriften.

Vi kan hjelpe deres bedrift og ansatte med:

 • Rask og profesjonell behandling.
 • Lengre åpningstid, vi finner alltid en tid til din bedrift.
 • Ergonomisk tilpasning av arbeidsplassen.
 • Informasjon om forebyggende tiltak.
 • Treningsråd og øvelser.
 • Livsstil og kostholdsveiledning.

Senket sykefravœr og økt trivsel, skaper bedre arbeidsmiljø og øker effektiviteten i en bedrift.

Kontakt
Ring 975 99 846 eller send epost for mer informasjon.

Helseforsikring
Ta kontakt med ditt helseforsikring-selskap , og hør om du kan få dekket behandlingen. Ved behov kan man få dekket opp til 24 behandlinger ved de beste avtalene.
Salten Naprapati har avtaler med de fleste helseforsikringene.

Vi tilbyr ulike typer bedriftsavtale

Behandling på jobben

Ønsker dere behandling i deres egne lokaler, så kommer vi gjerne på besøk. Vi tar med alt av utstyr, håndklær og behandlingsbenk. De ansatte kan selv velge tidspunkt for behandling innenfor tidsrommet vi er på bedriften, slik at dette passer inn i hverdagen til den enkelte. Med en slik ordning sparer bedriften for tapt arbeidstid, da det ikke er noen reisevei til og fra klinikken for den ansatte. Det vanligste er 20 minutter forebyggende bedriftsmassasje på nakke og skuldre. Men behandlingen vil alltid være tilpasset den enkelt ansatte.
Når man gjør behandlinger i bedriftens egne lokaler, så blir ikke de ansatte fordelsbeskattet av tilbudet.

Behandling på klinikk

Firmaavtale er et veldig populært tilbud til de ansatte. Det er normalt å dekke 12 behandlinger i året som de ansatte kan benytte seg av ved behov. Antallet behandlinger kan selvsagt justeres etter budsjett og behov. Om det egner seg med en fast behandlingsdag i uken for de ansatte, så kan visse tidsrom ved klinikken forbeholdes firmaavtalen, og de ansatte får prioritert time ved klinikken.

Spar penger med en bedriftsavtale

Vi skaper friskere bedrifter. Oppnå mer med mindre sykefravær, og friskere ansatte. Har dere sett på hvor stor del av sykemeldingene eller sykefraværet som er knyttet til muskel- og skjelettplager? Ønsker dere å jobbe målrettet mot å redusere dette fraværet og på denne måten spare bedriften for store kostnader?

Det kan utarbeides avtaler med bedrifter i ulik størrelseorden hvor dette bearbeides på en strukturert måte. Vi tar vare på de ansatte med behandling ute på bedriften eller ved klinikken.
De ansatte vil føle seg ivaretatt, arbeidsmiljøet blir bedre og sykefraværet går ned. Avtalen tilpasses hver enkelt bedrift etter ønsker og behov. Man kan kombinere dette med behandling til alle ansatte, eller til de som ønsker å benytte seg av eventuell forsikring ved skade. Helseforsikring kan kun benyttes ved våre klinikker og ikke ute på bedrift.

Eksempler på type bedriftsavtaler

 • Ingeniørfirma med 7 ansatte får bedriftsmassasje hver fredag hele året, med unntak av ferie. Alle ansatte får 20 minutter forebyggende massasje på nakke og skuldre. Sykefravær relatert til muskler og ledd er redusert betraktelig.
 • Frisørsalong med 9 ansatte får 10 behandlinger i året på klinikken. Lange dager med mange kunder etter hverandre skaper ofte plager i nakke og skuldre. De ansatte er svært fornøyde med ordningen, og hverdagene blir enklere for salongen da alle er på jobb.
 • Industribedrift med 15 ansatte får pauseøvelser gjennomgått i fellesskap et kvarter før lunsj en dag i uken. Dette er med på å bygge en kultur hvor alle gutta tar helsa på alvor og gjør litt tøy og bøy på kroppen hver dag. Utover dette har de helseforsikring som dekker behandlinger på klinikken.
 • Håndverkerbedrift med 3 ansatte har fri behandling på klinikken. I snitt benytter de seg av 15 behandlinger pr år, og dette bidrar til at kroppen fungerer i en fysisk krevende hverdag.
 • Advokatbyrå med 5 ansatte får 12 behandlinger pr år på klinikken. Et veldig populært tilbud for de ansatte.
 • Eiendomsbedrift med 30 ansatte har 10 behandlinger på klinikk pr år. Sykefraværet relatert til muskler og ledd er redusert betraktelig. Ikke alle ansatte benytter seg av avtalen, og vi fakturerer kun for timer som er brukt. Dette er for øvrig gjennomgående i alle våre firmaavtaler på klinikk.
 • Regnskapsbedrift med 4 ansatte får behandlinger i sine egne lokaler 2 ganger i måneden i 1. og 2. kvartal hvor det er travle tider. I 3. og 4. kvartal har de besøk av oss 1 gang i måneden. Totalt 16 behandlinger pr ansatt i året, og avtalen er skattefritt ettersom det er et tilbud til alle ansatte som utføres i bedriftens lokaler.